• Literatura i pamięć
  • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • Regionalizm literacki
  • Imagologia komparatystyczna
  • Geneza języka i historia jego rozwoju na przykładzie języka niemieckiego
  • Pragmatyka i teoria komunikacji
  • Dialektologia
  • Teoria umiejętności pisania komunikatywnego