Oglądaj
  • Rok powstania: 1974
  • Stan zatrudnienia: 23 pracowników, w tym 4 profesorów i doktorów habilitowanych, 18 doktorów, 1 magistra
  • Struktura: Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego, Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki, Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów