programmlogo

Kto po niemieckiej stronie zna język polski i kiedy go używa? Kto po polskiej stronie posługuje się językiem niemieckim i w czym mu to pomaga? Czy ktoś zachęca mieszkańców pogranicza do poznawania kultury i języka sąsiada? Czy język polski może się podobać Niemcowi, a niemiecki Polakowi? Jakie jest indywidualne nastawienie do języka po drugiej stronie Odry i Nysy?

25 lat po transformacji, zawarciu wielu umów polsko-niemieckich, zapoczątkowaniu dobrosąsiedzkich stosunków między państwami pojawia się pytanie o status i prestiż języka sąsiada. Spróbowali na nie odpowiedzieć slawiści, germaniści i poloniści z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Język jako klucz do współpracy. Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” (2012-2014).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, ujętymi w polsko- i niemieckojęzycznej broszurze. Naukowe opracowanie ukaże się niebawem w wydawnictwie Peter Lang. <wersja polska>, <wersja niemiecka>