Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”, które poprowadzi dr Rafał Biskup z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbędzie się 24 listopada (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.


Seminarium zainicjuje serię spotkań młodych germanistów w ramach międzyuczelnianego projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”.

Więcej informacji na stronie: