Monika Schonherr

dr Monika Schönherr, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie popularyzatorskim organizowanym przez czasopismo "Forum Akademickie" pt. "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach" za artykuł „Niech moc będzie z tobą! O języku - historycznie, filozoficznie, sentymentalnie”.

Była to już 10-ta edycja konkursu.  W tym  roku wzięło w nim udział 137 młodych naukowców, spośród których kapituła wyłoniła 7 osób, których artykuły w sposób ciekawy i przystępny popularyzują naukę i prowadzone badania.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy !

Więcej na stronie