UWAGA! Dotyczy studentów I i II roku studiów pierwszego i drugiego stopnia

W indeksie należy wpisywać przedmioty pojedynczo, bez wyszczególniania wykładów i ćwiczeń .
W przypadku bloku przedmiotów z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego nie wypisuje się jego części składowych .

Poniżej przykład prawidłowej kolejności w indeksie dla I roku SP.

  • BHP
  • Fonetyka języka niemieckiego
  • Język obcy nowożytny – język angielski
  • Język starożytny - łacina
  • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • Przedmiot społeczno-humanistyczny – Psychologia społeczna
  • Technologia informacyjna
  • Wprowadzenie do studiów germanistycznych
  • Wychowanie fizyczne

  Prawidłowo wypełniony indeks

  Przykładowa karta egzaminacyjna