Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w ewaluacji procesu kształcenia. Oceniony zostanie semestr letni roku akad. 2014-2015.

Link do logowania: https://student.uz.zgora.pl:4446/dziek_stud/WWW_ANKIETA_PRAC.login  -ocenę prowadzących zajęcia

Tokeny można odebrać w sekretariacie  Instytutu Filologii Germańskiej

Szczegółowe informacje dotyczące ewaluacji znajdują się tutaj: http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/informacje-komunikaty/826-szanowni-panstwo