STUDIA STACJONARNE

Letnia sesja egzaminacyjna:                           16.06. – 29.06.2018r.

Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa:      01.09. – 14.09.2018r.

Przedmiot

Egzaminator

Termin egzaminu

Termin egzaminu poprawkowego

I rok 1°

PNJN

Koordynator:
dr M. Ratajczak
Skład komisji:

dr B. Husak
dr M.Schönherr
dr G. Nogal
dr P.Bartelik
dr M. Biszczanik
mgr E. Kontowicz

26-06-2018 pisemny godz. 9.00

27-06-2018 ustny godz. 9.00

11-09-2018 pisemny godz. 9.00

12-09-2018 ustny godz. 9.00

II rok 1°

PNJN

Koordynator:
dr P. Krycki
Skład komisji:

dr K. Rapp
dr M. Hernik-Młodzianowska
dr W. Brylla
dr P. Wałowski

pis. 23.06., godz. 9.00

ust. 25.06., godz. 9.00

pis. 1.09., godz. 9.00

ust. 3.09., godz. 9.00

Historia literatury niemieckiej: romantyzm

dr Andriej Kotin

18-06-2018, godz. 10, pok. 235 

10-09-2018, godz. 10, pok. 235 

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego (spec. nauczycielska)

dr Tadeusz Zuchewicz

16.06.2018

Godz. 10.00 / 232

01.09.2018

Godz. 10.00 / 232

IIIr. 1°

Seminarium dyplomowe

Promotor: dr Monika Hernik-Młodzianowska

Recenzent: dr Marta Ratajczak

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Zimniak

28-06-2018 godz. 11.30

Promotor: dr Piotr Krycki

12-07-2018r. godz. 10:00

I rok 2°

PNJN

Koordynator:
dr T. Zuchewicz
Skład komisji:

dr A. Dylewska
dr A. Kochanowska
dr A. Kotin

21.06. egz. pisemny: K

22.06. egz. ustny: 232

         Godz. 9.00

08.09.2018: K

09.09.2018: 232

Godz. 9.00

Język obcy specjalistyczny II

II rok 2°

Seminarium magisterskie – egzamin dyplomowy

Promotor: prof. dr hab. Michał Kotin

03-07-2018r. godz. 10:00

Promotor: prof. dr hab. Paweł Zimniak

Recenzent: dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ

Przewodniczący: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ

12-07-2018, godz: 11.30

27-09-2018, godz: 10.00

Promotor: dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ

Recenzent: prof. dr hab. Paweł Zimniak

Przewodniczący: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ

12-07-2018, godz: 11.30

27-09-2018, godz: 10.00zi

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

dr Tadeusz Zuchewicz

20.06.2018: 9.30 s. 217

14.09.2018: 9.30: s. 232


STUDIA NIESTACJONARNE

Letnia sesja egzaminacyjna:                           25.06. – 08.07.2018r.

Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa:      01.09. – 14.09.2018r.

 

Przedmiot

Egzaminator

Termin egzaminu

Termin egzaminu poprawkowego

 

II rok 1°

 

PNJN

Koordynator:
dr P. Krycki
Skład komisji:

dr K. Rapp
dr M. Hernik-Młodzianowska
dr W. Brylla
dr P. Wałowski

pis. 23.06., godz. 9.00

ust. 24.06., godz. 9.00

pis. 1.09., godz. 9.00

ust. 2.09., godz. 9.00

 

Historia literatury niemieckiej: romantyzm

dr Andriej Kotin

24-06-2018, godz. 10, pok. 235

11-09-2018., godz. 10, pok. 235 

 

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego (spec. nauczycielska)

dr Tadeusz Zuchewicz

30.06.2018: 11.00: 217

09.09.2018: 11.00 s.232

 

IIIr. 1°

 

Seminarium dyplomowe

Promotor: dr Wolfgang Brylla

7 lipca, godz. 10.00

13 września, godz. 13.00