P.Zimniak sZ radością i dumą informujemy, że decyzją z 20 czerwca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Kierownikowi Zakładu Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów prof. dr hab. Pawłowi Zimniakowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Pracownicy Instytutu składają Panu Profesorowi gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych i naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.