Grüne Berge

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13.15 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się piętnasty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne”, organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł wykładu:

„Zerstörung, Erinnerung und Identität im Schaffen von W. G. Sebald“

Wykład odbędzie w języku niemieckim.

pro f. UAM dr hab. Maciej Walkowiak, ur. w r. 1964 w Poznaniu, 1984-1989 studia germanistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od roku 1989 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Germańskiej UAM; w roku 1998 obrona rozprawy doktorskiej pt. Kunst, Geschichte und der Standort des Intellektuellen. Gottfried Benn und die Kontroversen der Moderne. Habilitacja w roku 2008 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Ernst von Salomons autobiographische Romane als literarische Selbstgestaltungsstrategien im Kontext der historisch-politischen Semantik. Od roku 2011 profesor nadzwyczajny w IFG UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe i związane z nimi publikacje: Gottfried Benn a problematyka modernizmu, literatura Republiki Weimarskiej, Ernst von Salomon i antydemokratyczna literatura oraz piśmiennictwo Rewolucji Konserwatywnej w Niemczech 1918-1933, niemiecka oraz austriacka literatura emigracyjna 1933-1945, twórczość W. G. Sebalda wobec wyzwań historiozoficznych, pisma Waltera Benjamina w aspekcie strategii nadawania sensu procesowi historycznemu, pozycje historycznie i współcześnie rozumianego konserwatyzmu w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku oraz w jej recepcji i polsko-niemieckie kontakty literackie w latach 1918-1939. Ostatnie publikacje: Der deutsche (und sowjetische) Angriff auf Polen 1939 in der Perspektive eines Österreichers. Zum Wesen der Kriegsnarrative in Franz Theodor Csokors autobiographischem Text Als Zivilist im Polnischen Krieg (Neiße Verlag, Dresden 2017), Der Intellektuelle im Exil – Walter Benjamin in Frankreich 1933-1940: ein entfremdetes Leben in Widersprüchen (publikacja internetowa SGP, 2017) oraz Gottfried Benns Briefe an Ursula Ziebarth. Versuch, eine Liebesgeschichte zu rekonstruieren (Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2018).    

autor zdjęcia: Mieczysław Gajek Foto-Gajek