Dnia 22 maja w Lubuskim Teatrze odbyła się uroczysta V Gala „Laur Naukowca”, organizowana przez Parlament Studencki UZ. Koło Naukowe Germanica otrzymało to prestiżowe wyróżnienie w kategorii „Rozwój Kultury”. Ta nagroda jest dla nas zaszczytnym wyróżnieniem i docenieniem pracy, jaką wkładamy w krzewienie kultury w naszym mieście. Cieszymy się tym bardziej, że w czasach, kiedy wartość kultury bywa podważana, otrzymaliśmy tę nagrodę, która motywuje nas do coraz cięższej pracy – powiedział przewodniczący. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Wszystkim, którzy współtworzą naszą organizację, dr Wolfgangowi Brylli za opiekę i wysiłek włożony w nasz rozwój, prof. dr hab. Pawłowi Zimniakowi – Dyrektorowi IFG, prof. UZ dr hab. Cezaremu Lipińskiemu – Prodziekanowi WH, mgr Lilianie Sadowskiej, dr hab. Markowi Biszczanikowi a także mgr Elżbiecie Kaźmierczak oraz mgr Katarzynie Litwin. Bez Państwa wsparcia nie moglibyśmy odnosić sukcesów! Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Studentów, zaangażowanych we współtworzenie naszego Koła Naukowego.

laur  1   2 Mariusz Kapaa