Sesja egzaminacyjna

Terminy sesji egzaminacyjnej:

na studiach stacjonarnych:

  • Zimowa sesja egzaminacyjna: od 30.01.2015r. do 12.02.2015r.
  • Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 13.02.2015r. do 26.02.2015r.

na studiach niestacjonarnych:

  • Zimowa sesjaegzaminacyjna: od 07.02.2015r. do 20.02.2015r.
  • Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 21.02.2015r. do 06.03.2015r.

Egzaminy w Instytucie Filologii Germańskiej - kliknij

dr Monika Schönherr - wyróżniona w konkursie „Forum Akademickiego”

Monika Schonherr

dr Monika Schönherr, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie popularyzatorskim organizowanym przez czasopismo "Forum Akademickie" pt. "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach" za artykuł „Niech moc będzie z tobą! O języku - historycznie, filozoficznie, sentymentalnie”.

Była to już 10-ta edycja konkursu.  W tym  roku wzięło w nim udział 137 młodych naukowców, spośród których kapituła wyłoniła 7 osób, których artykuły w sposób ciekawy i przystępny popularyzują naukę i prowadzone badania.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy !

Więcej na stronie

 


„Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”, które poprowadzi dr Rafał Biskup z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbędzie się 24 listopada (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.


Seminarium zainicjuje serię spotkań młodych germanistów w ramach międzyuczelnianego projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”.

Więcej informacji na stronie:


Język jako klucz do współpracy / Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit.

programmlogo

Kto po niemieckiej stronie zna język polski i kiedy go używa? Kto po polskiej stronie posługuje się językiem niemieckim i w czym mu to pomaga? Czy ktoś zachęca mieszkańców pogranicza do poznawania kultury i języka sąsiada? Czy język polski może się podobać Niemcowi, a niemiecki Polakowi? Jakie jest indywidualne nastawienie do języka po drugiej stronie Odry i Nysy?

25 lat po transformacji, zawarciu wielu umów polsko-niemieckich, zapoczątkowaniu dobrosąsiedzkich stosunków między państwami pojawia się pytanie o status i prestiż języka sąsiada. Spróbowali na nie odpowiedzieć slawiści, germaniści i poloniści z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Język jako klucz do współpracy. Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” (2012-2014).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, ujętymi w polsko- i niemieckojęzycznej broszurze. Naukowe opracowanie ukaże się niebawem w wydawnictwie Peter Lang. <wersja polska>, <wersja niemiecka>


 

Grüne Berge - wykład gościnny z udziałem prof. dr hab. Leszkiem Żylińskim

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

aktualnosci clip image002 0001

Dnia 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się siódmy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Leszek Żyliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tytuł wykładu: Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku.

Wykład odbędzie w języku polskim.

Więcej informacji na stronie:


Grüne Berge - wykład gościnny z udziałem prof. dr hab. Marii Wojtczak

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

aktualnosci clip image002 0000Dnia 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się szósty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  • Zaproszony referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Tytuł wykładu: Między tożsamością religijną a tożsamością narodową. „Polak-katolik” i „Niemiec- protestant”
  • Wykład odbędzie w języku polskim.

Więcej informacji na stronie: