Działalność wydawnicza

  • Publikacja seryjna "Germanistyka"

Seria zeszytów naukowych "Germanistyka" jest publikacją recenzowaną, w której ukazują się artykuły i recenzje pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ oraz innych badaczy literatury i języka uniwersytetów polskich i zagranicznych.