Nagroda Trójkąta Weimarskiego 2016

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu naszemu polsko-francusko-niemieckiemu projektowi pod tytułem „Trójstronne kolokwium studenckie” nagrody przyznawanej od pięciu lat przez Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. oraz Nadburmistrza Weimaru. Nagroda stanowi uhonorowanie działalności trójstronnych projektów realizowanych w duchu porozumienia transgranicznego. 


Ubiegłoroczne Trójstronne Kolokwium zamyka dwudziestopięcioletnią współpracę naszego Uniwersytetu z partnerskimi uniwersytetami w Vechcie (Niemcy) oraz w Angers (Francja). 


Coroczne Kolokwium odbywa się naprzemiennie w jednym z trzech partnerskich krajów. Przy tej okazji spotyka się 40 polskich, niemieckich i francuskich studentów germanistyki, którzy wspólnie pracują nad tematem wybranym z zakresu swych zainteresowań dotyczących języka i literatury niemieckiej. Każdorazowo w programie przewidziane jest również zwiedzanie i odwiedzanie miejsc ważnych z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa historycznego. Studenci i opiekunowie uczestniczą także w wydarzeniach kulturalnych Polski, Niemiec i Francji. 


Jubileusz dwudziestopięciolecia zainspirował organizatorów do szerszego zaprezentowania wspólnych działań. Z okazji tego właśnie jubileuszu ukazała się publikacja pt. „Trinationales Kolloquium 1990-2015” prezentująca w trzech językach: polskim, niemieckim i francuskim nie tylko początki współpracy, koncepcję dydaktyczną, miejsca spotkań i miejsca kultury odwiedzane przez uczestników Kolokwium, lecz również przedstawiająca nasze trzy partnerskie uniwersytety. Bogato ilustrowane wydawnictwo stanowi doskonałe podsumowanie długoletniej współpracy. 


Zauważenie naszych działań przez gremia na szczeblu międzynarodowym przekonuje nas o słuszności wieloletnich i niestrudzonych przygotowań organizacyjnych oraz merytorycznych, których dorocznym zwieńczeniem były i są w dalszym ciągu tygodniowe pouczające, ciekawe i niezapomniane spotkania młodych Europejczyków w Polsce, Francji i w Niemczech.
    

Współtwórcy kolokwium nie mogli przewidzieć, że wraz z młodzieżą akademicką stali się prekursorami idei „Trójkąta Weimarskiego” (utworzonego w 1991 roku Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej). 


Przyznanie nagrody Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego naszemu projektowi jest dla nas tym bardziej zaszczytne, że w tegorocznej edycji pod uwagę brano również sześć innych międzynarodowych projektów. 


Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dnia 29 sierpnia 2016 r. w Grand Hotelu Russischer Hof w Weimarze. Rozpoczęło ją wystąpienie Nadburmistrza Weimaru Stefana Wolfa. Następnie głos zabrali: przewodniczący Stowarzyszenia Weimarer Dreiecke e.V Dieter Hackmann, sekretarz generalny Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (DFJW) Béatrice Angrand, dyrektor Niemiecko-Polskiej Współpracą Młodzieży (DPJW) Stephan Erb, natomiast laudację wygłosił premier rządu kraju związkowego Turyngii Bodo Ramelow


Następnie przedstawiciele nagrodzonych uniwersytetów: prof. Claus Ensberg (Vechta), Liliana Sadowska (Zielona Góra) oraz Hubertus Bialas (Angers) zaprezentowali dwudziestopięcioletni projekt „Trójstronne Kolokwium Studenckie” oraz złożyli podziękowania międzynarodowemu gremium przyznającemu nagrodę. Z satysfakcją przyjęli wyróżnienie Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego w postaci 2 000 EUR, dyplomów dla poszczególnych uniwersytetów oraz statuetki wykonanej przez artystę plastyka Waltera Sachsa, która pozostanie własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


Uroczystość uświetniła krakowska pianistka pani Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, która została zaproszona do Weimaru specjalnie na tę uroczystość, a wykonała utwór Claude Debussego „Pour le Piano”.


Spotkaniu towarzyszyły także rozmowy dotyczące inicjatyw społecznych i politycznych, tym bardziej, że w dniu poprzedzającym wręczenie nagrody odbyło się w Weimarze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Trójkąta Weimarskiego. 


Nagroda zwieńcza dwudziestopięcioletnią współpracę zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Obecny 2016 rok otwiera nowe wyzwania i jest impulsem do realizacji ciekawych pomysłów na kolejne ćwierćwiecze „Trójstronnego Kolokwium Studenckiego”.

Liliana Sadowska

8 września 2016 r.

Warto dodać, że nagroda została zauważona przez niemiecką prasę:

http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Gelebtes-Verstehen-seit-26-Jahren-394018081

https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/amp/article/157895983?client=safari

 

V  wei2  wei3 wei4 vechta statuetka

UWAGA STUDENCI kończący studia!

Od tego roku akademickiego obowiązuje nowy system antyplagiatowy. Każdy student broniący pracę dyplomową ma obowiązek wgrania pracy dyplomowej za pomocą portalu StudNet.

Podstawowe informacje:

- wgranie pracy do systemu OSA – praca dyplomowa zapisana w jednym pliku PDF. Plik może zawierać jedynie pełną i kompletną treść pracy dyplomowej, która podlegać będzie obronie. W pliku tym nie powinny znajdować się takie elementy jak np. spis literatury, oświadczenie studenta, karta pracy dyplomowej, ew. podziękowania itp.

- wgranie pracy do systemu OSA ORPD – pliki (dopuszczalne kilka) pracy w formacie PDF zawierające kompletną pracę z załącznikami.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

W przypadku, gdy student nie widzi po zalogowaniu do systemu tytułu swojej pracy dyplomowej proszę o kontakt z sekretariatem.


 

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - PROF. DR HAB. DR H.C. GERD ANTOS

Grüne Berge
Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się ósmy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zaproszony referent:

PROF. DR HAB. DR H.C. GERD ANTOS (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Tytuł wykładu:

„Wichtiger als Geld, Sex und Web:

Plaudern, Plauschen und Palavern“

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

Naukowy życiorys Profesora Gerda Antosa:

 


 

LAUR NAUKOWCA przyznany!

laurFinis coronat opus – mawiali starożytni. W przypadku KN Germanica sentencja ta sprawdziła się 27 kwietnia w Lubuskim Teatrze, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród dla najbardziej aktywnych kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koło Naukowe Germanica zostało laureatem w II Gali Laur Naukowca w kategorii „Międzynarodowy Projekt Roku”. Nagroda ta stanowi znaczące wyróżnienie dla docenienia działalności studenckiej Zielonogórskiej Germanistyki. Germanica to organizacja z tradycjami – kolejni studenci zaangażowani w współtworzenie KN Germanica pielęgnują te tradycje i poprzez kreatywność oraz chęć działania dają wyraz temu, że opłaca się być aktywnym. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich Studentów, którzy współtworzą nasze Koło Naukowe – dzięki Wam działamy tak skutecznie, czego poświadczeniem jest wyróżnienie w Gali Laur Naukowca. Dziękujemy naszym Opiekunom z ramienia Uniwersytetu: Panu dr Wolfgangowi Brylli, Pani mgr Johannie Hinz, Pani mgr Lilianie Sadowskiej oraz Panu dr Markowi Biszczanikowi – bez Państwa Koło Naukowe Germanica nie osiągnęłoby tak wiele. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, którego od Państwa doświadczamy oraz za przychylność dla naszych projektów, które możemy realizować. Słowa podziękowania należą się również Dyrektorowi Instytutu Filologii Germańskiej, Panu Profesorowi Pawłowi Zimniakowi, który otacza nasze Koło Naukowe swoją opieką. Wszystkim zaangażowanym a niewymienionym dziękuję raz jeszcze za wspieranie naszej działalności.

Maciej Kubiak – przewodniczący KN Germanica