Workshop z Thorstenem Nagelem

5Muzyk, podróżnik, pisarz, anty-fotograf, wytrawny obserwator rzeczywistości, „człowiek orkiestra” – oto niektóre z możliwych jedynie prób określenia znakomitego artysty – Thorstena „Nagela” Nagelschmidta.

W dniach 6-7 kwietnia 2016r. odbyły się warsztaty poświęcone twórczości Nagela. O tym jak było możecie przeczytać w sprawozdaniu napisanym przez Pana Macieja Kubiaka - kliknij.


 

Seminarium naukowe pt: „Grammatikalisierung, Sprachwandel und Sprachkontakt. Dargestellt am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempus- und Genus-Systems“ z dr Piotrem Bartelikiem

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Grammatikalisierung, Sprachwandel und Sprachkontakt. Dargestellt am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempus- und Genus-Systems“, które poprowadzi dr Piotr Bartelik z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Piotr Bartelik jest adjunktem w Zakładzie Filologii Germańskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania badawcze: język kaszubski w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, kontakty językowe polsko-kaszubsko-niemieckie, gramatykalizacja.


Seminarium naukowe pt: „Korrektur- und Reparaturstrategien in deutschen und polnischen Prüfungsgesprächen“ z dr Martą Rogozińską

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Korrektur- und Reparaturstrategien in deutschen und polnischen Prüfungsgesprächen“, które poprowadzi dr Marta Rogozińska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 14 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Marta Rogozińska jest asystentem w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013.