dr Monika Schönherr - wyróżniona w konkursie MNiSW "Mobilnosc Plus"

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że dr Monika Schönherr, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego została laureatem  w konkursie skierowanym dla młodych naukowców organizowanym w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwa "Mobilnosc Plus".

 


 

Ambasador Karier UE 2015-2016

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że po rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Europejski Urząd Doboru Kadr w Brukseli dokonał wyboru pani Aleksandry Wieczorek, studentki filologii germańskiej UZ, do pełnienia funkcji „Ambasadora” w edycji Programu Ambasador Karier UE 2015/2016.

Nominacja ta plasuje Uniwersytet Zielonogórski w gronie uznanych uczelni UE. Do obecnej edycji zakwalifikowanych zostało jedynie osiem polskich uczelni.

Ambasador Karier UE to program zainicjowany w 2010 roku przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który ma na celu zainteresowanie studentów karierą w strukturach Unii Europejskiej. Ambasadorowie, po przeszkoleniu przez EPSO, podejmują działania informacyjne i promocyjne adresowane do Studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE. Stanowić też będą przez okres jednego roku punkty kontaktowe EPSO wspierane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 


 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

UWAGA STUDENCI 1 roku

Spotkanie organizacyjne ze studentami 1 roku studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się 1 października 2015 o godzinie 8.30 w budynku A-20 Collegium Neofilologii Al. Wojska Polskiego 71a .

Studentów studiów I stopnia zapraszamy do auli J  - spotkanie poprowadzi dr Wolfgang Brylla.

Studentów studiów II stopnia zapraszamy do auli G  - spotkanie poprowadzi dr Andrey Kotin.

 


 

Ocena pracowników dydaktycznych przez studentów

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w ewaluacji procesu kształcenia. Oceniony zostanie semestr letni roku akad. 2014-2015.

Link do logowania: https://student.uz.zgora.pl:4446/dziek_stud/WWW_ANKIETA_PRAC.login  -ocenę prowadzących zajęcia

Tokeny można odebrać w sekretariacie  Instytutu Filologii Germańskiej

Szczegółowe informacje dotyczące ewaluacji znajdują się tutaj: http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/informacje-komunikaty/826-szanowni-panstwo

SEMINARIA dyplomowe

W roku akademickim 2015/16 seminaria dyplomowe poprowadzą:

na studiach stacjonarnych I stopnia

- dr Ewa Szarek,

- dr Marek Biszczanik,

- dr Andriej Kotin,

- dr Wolfgang Brylla,

na studiach stacjonarnych I stopnia

- dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ

- dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ

 

Seminaria dyplomowe - kliknij