Grüne Berge - wykład gościnny z udziałem Prof. Dr. Hans-Heino Ewers

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Prof. Dr. Hans-Heino EwersDnia 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się piąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  • Zaproszony referent: prof. dr hab. Hans-Heino Ewers (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)
  • Tytuł wykładu: 1914-2014: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur im Ersten Weltkrieg und über den Ersten Weltkrieg
  • Wykład odbędzie w j. niemieckim.

Więcej informacji na stronie:


uroczystości wręczenia aktów nominacji profesorskich

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości wręczenia aktów nominacji profesorskich dla Mikhaila Kotina w Pałacu Belwederskim 14 marca 2014 r. Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP, a ich autorem jest Wojciech Grzędziński/KPRP.

KPRP 20140314 WG 284KPRP 20140314 WG 284KPRP 20140314 WG 284

Grüne Berge

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się czwarty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszeni referenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN ) i dr hab. Ryszard Wryk – Prezes Wydawnictwa Nauka i Innowacje w Poznaniu. (więcej informacji)

Grüne Berge

Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 21 października 2013 r. o godz. 9.45 w auli I Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się pierwszy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda (Uniwersytet Tsukuba, Japonia)

Tytuł wykładu: „bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktuelle Verbbildungen im Deutschen aus sprachhistorischer Perspektive” (bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktualne słowotwórstwo w języku niemieckim z punktu widzenia historii języka).

Prelegent jest profesorem w Graduate School of Human and Social Science Uniwersytetu w Tsukubie (Japonia), Stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Niemcy). Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w RFN (na Uniwersytetach w Passau i Berlinie). Jest autorem wielu publikacji z zakresu językoznawstwa niemieckiego, historii języków germańskich, gramatyki opisowej i historycznej, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa współczesnego i historycznego.   

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.