Opis - Główne kierunki badawcze IFG

Główne kierunki badawcze IFG UZ są związane ze strukturą poszczególnych Zakładów i profilem naukowym pracowników. Publikacje naukowe, zawarte w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (skrót: SKEP), dotyczą następujących obszarów:

 • Literatura i pamięć
 • Narratologia
 • Poetyka przestrzeni
 • Regionalizm literacki, w tym mistyka średniowieczna i literatura baroku śląskiego
 • Imagologia komparatystyczna
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Geneza języka i historia jego rozwoju na przykładzie języka niemieckiego
 • Pragmatyka i teoria komunikacji
 • Dialektologia
 • Teoria umiejętności pisania komunikatywnego

Organizowane przez IFG UZ badania naukowe, konferencje, warsztaty i wykłady gościnne wspierane są współpracą międzynarodową z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen w ramach firmowanego przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst / Niemiecka Akademicka Służba Wymiany) tzw. "Germanistycznego Pertnerstwa Instytutów Zielona Góra - Gießen" - patrz> Partnerstwo Instytutów. Znakomicie rozwijająca się polsko-niemiecka współpraca naukowa zyskała uznanie DAAD i władz obu uniwersytetów. Fakt ten stał się podstawą:

 • powołania w kwietniu 2007 r. "Małej Szkoły Doktoranckiej DAAD" w ramach programu "Admoni" (możliwość uzyskiwania kolejnych stopni naukowych w kooperacji polsko - niemieckiej) i
 • założenia z dniem 01.11.2007 "Centrum Niemieckojęzycznej Literatury Współczesnej i Mediów" - patrz> Centrum.

Obie inicjatywy mają w Polsce charakter ekskluzywności i są przykładem dobrej i konkretnej współpracy naukowej ośrodków z Polski i Niemiec.