Reformacja plakat
Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji "Reformation - zwischen Gewinn und Verlust" / "Reformacja - spór o dziedzictwo", która odbędzie się w Zielonej Górze od 13 do 15 października 2017 roku. Szczegóły w załączniku oraz formularzu zgłoszeniowym.

PROGRAM KONFERENCJI.

Komitet organizacyjny:
· prof. UZ dr hab. Cezary Lipiński
· prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny
· prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak
· dr Wolfgang Brylla

Komitet naukowy konferencji:
· Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. UZ dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ dr hab. Paweł Zimniak
· Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny, prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak, prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek
· Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk: prof. dr. hab. Heinz Schilling
· Polska Akademia Nauk: prof. dr hab. Hubert Orłowski