Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”, które poprowadzi dr Rafał Biskup z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbędzie się 24 listopada (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.
Seminarium zainicjuje serię spotkań młodych germanistów w ramach międzyuczelnianego projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”. Celem inicjatywy jest zbudowanie dla młodych naukowców swoistej platformy, na której prezentowaliby wyniki swoich badań czy wdawali się w dyskusje ze swoimi ‘naukowymi rówieśnikami’. Do programu zaproszone zostały trzy sąsiadujące ze sobą Instytuty Germanistyki z uniwersytetów w Poznaniu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Za wymianę w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialni są dr Dominika Gortych (Poznań), dr Rafał Biskup (Wrocław) i dr Wolfgang Brylla (Zielona Góra). Paleta tematyczna seminariów jest nieograniczona i sięga od kwestii literaturo- bądź językoznawczych, przez aspekty kulturowe oraz sztuki po problematykę mainstreamu.
Dr Rafał Biskup urodził się w 1983 roku w Kluczborku. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848r. w Instytucie Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się literaturą Niemiec (XVIII-XXI w.) oraz literaturą, historią oraz kulturą Śląska. W 2012 roku obronił pracę doktorską pt.: „Der schlesische Dialekt in der regionalen deutschen Literatur und Publizistik (1830-1945). Medialisierung und Identität“. Sprawuje funkcję opiekuna czasopisma studentów germanistyki „Elixiere”. Jak sam o sobie mówi, jest wiernym kibicem Borussii Dortmund. Należy wymienić jego najważniejsze publikacje, jak: 1) Karl von Holteis „Schlesische Gedichte” und sein/ihr Einfluss auf die schlesische Mundartdichtung. W: Leszek Dziemianko, Marek Hałub (wyd.): Karl von Holtei (1798-1880). Leben und Werk. Fragestellungen – Differenzierungen – Auswertungen“. Lipsk 2011, s. 253-282, 2) Ein schlesischer ‚Heimatdichter’ in Weimar. Philo vom Walde und Friedrich Nietzsche. W: Renate Reschke (Wyd.): Nietzsche-Forschung. Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft. Bilder – Sprache – Künste. Nietzsches Denkfiguren im Zusammenhang. Berlin 2011, s. 265-279, czy 3) Die Mundartdichtung als Erinnerungsraum. Ernst Schenke und die schlesische Mundart in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. W: Edward Białek, Jan Pacholski (wyd.): Schlesien erlesen. Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts. Drezno 2012, s. 135-152.