Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „"Benimle evlenirmisin?" - Das ambivalente Bild einer multikulturellen Gesellschaft im deutschen Film nach 2000”, które poprowadzi dr Dominika Gortych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 23 marca 2015r. (poniedziałek) o godz. 11.15 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Seminarium jest drugim zielonogórskim, a czwartym w sumie, spotkaniem młodych germanistów w ramach projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”. Celem inicjatywy jest zbudowanie dla młodych naukowców swoistej platformy, na której prezentowaliby wyniki swoich badań czy wdawali się w dyskusje ze swoimi ‘naukowymi rówieśnikami’. Do programu zaproszone zostały trzy sąsiadujące ze sobą Instytuty Germanistyki z uniwersytetów w Poznaniu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Za wymianę w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialni są dr Dominika Gortych (Poznań), dr Rafał Biskup (Wrocław) i dr Wolfgang Brylla (Zielona Góra). Paleta tematyczna seminariów jest nieograniczona i sięga od kwestii literaturo- bądź językoznawczych, przez aspekty kulturowe oraz sztuki po problematykę mainstreamu.

Dominika Gortych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia germańska 2009, socjologia 2010), doktoryzowała się na Wydziale Neofilologii UAM w zakresie literaturoznawstwa germańskiego w grudniu 2013 roku na podstawie rozprawy /Semantik der Leere in den deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah /(praca uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione prace doktorskie). Od marca 2014 r. adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

Publikacje: ostatnio monografia /Semantik der Leere in den deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah /(ukaże się w wydawnictwie Lang latem br.).