Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Korrektur- und Reparaturstrategien in deutschen und polnischen Prüfungsgesprächen“, które poprowadzi dr Marta Rogozińska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 14 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Marta Rogozińska jest asystentem w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013.