Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Grammatikalisierung, Sprachwandel und Sprachkontakt. Dargestellt am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempus- und Genus-Systems“, które poprowadzi dr Piotr Bartelik z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Piotr Bartelik jest adjunktem w Zakładzie Filologii Germańskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania badawcze: język kaszubski w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, kontakty językowe polsko-kaszubsko-niemieckie, gramatykalizacja.