Seminarium naukowe pt: „Grammatikalisierung, Sprachwandel und Sprachkontakt. Dargestellt am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempus- und Genus-Systems“ z dr Piotrem Bartelikiem

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Grammatikalisierung, Sprachwandel und Sprachkontakt. Dargestellt am Beispiel des polnischen und kaschubischen Tempus- und Genus-Systems“, które poprowadzi dr Piotr Bartelik z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Piotr Bartelik jest adjunktem w Zakładzie Filologii Germańskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania badawcze: język kaszubski w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, kontakty językowe polsko-kaszubsko-niemieckie, gramatykalizacja.


Seminarium naukowe pt: „Korrektur- und Reparaturstrategien in deutschen und polnischen Prüfungsgesprächen“ z dr Martą Rogozińską

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Korrektur- und Reparaturstrategien in deutschen und polnischen Prüfungsgesprächen“, które poprowadzi dr Marta Rogozińska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 14 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Dr Marta Rogozińska jest asystentem w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013.


Deutsch na lUZie - II edycja

Deutsch.pdf

Zapraszamy na cykl wykładów pt.: „Deutsch na lUZie” mających na celu odkrywanie języka i kultury naszego zachodniego sąsiada.

Wykłady przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Będą odbywały się raz w miesiącu, od marca do kwietnia, w godzinach 13.00 - 14.45, w auli Biblioteki Uniwersyteckiej.Tematy i terminy:

16 marca 2016

  • Czy Science Fiction jest bardziej Science czy bardziej Fiction? Kilka słów o popularnym gatunku w Niemczech - dr Paweł Wałowski
  • Quiz „Sprawdź, co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?” - Studenci 2 roku

20 kwietnia 2016

  • Oh, wie schön ist doch die deutsche Sprache! Czyli: Język niemiecki jaki jest, każdy słyszy… inaczej  - dr Tadeusz Zuchewicz
  • Ein Jugendroman und seine Verfilmung, czyli jakim językiem przemawia powieść, a jakim film? - dr Marta Ratajczak

Wykład będzie prowadzony w języku polskim z elementami języka niemieckiego.

Informacje i zapisy:
Instytut Filologii Germańskiej UZ:
68 328 31 45
sekretariat@ifg.uz.zgora.pl

ilość miejsc ograniczona


 

 

Seminarium pt. "Benimle evlenirmisin?" - Das ambivalente Bild einer multikulturellen Gesellschaft im deutschen Film nach 2000” z dr Dominiką Gortych

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „"Benimle evlenirmisin?" - Das ambivalente Bild einer multikulturellen Gesellschaft im deutschen Film nach 2000”, które poprowadzi dr Dominika Gortych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie, w ramach międzyuczelnianej inicjatywy „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”, odbędzie się 23 marca 2015r. (poniedziałek) o godz. 11.15 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.

Seminarium jest drugim zielonogórskim, a czwartym w sumie, spotkaniem młodych germanistów w ramach projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”. Celem inicjatywy jest zbudowanie dla młodych naukowców swoistej platformy, na której prezentowaliby wyniki swoich badań czy wdawali się w dyskusje ze swoimi ‘naukowymi rówieśnikami’. Do programu zaproszone zostały trzy sąsiadujące ze sobą Instytuty Germanistyki z uniwersytetów w Poznaniu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Za wymianę w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialni są dr Dominika Gortych (Poznań), dr Rafał Biskup (Wrocław) i dr Wolfgang Brylla (Zielona Góra). Paleta tematyczna seminariów jest nieograniczona i sięga od kwestii literaturo- bądź językoznawczych, przez aspekty kulturowe oraz sztuki po problematykę mainstreamu.

Dominika Gortych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia germańska 2009, socjologia 2010), doktoryzowała się na Wydziale Neofilologii UAM w zakresie literaturoznawstwa germańskiego w grudniu 2013 roku na podstawie rozprawy /Semantik der Leere in den deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah /(praca uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione prace doktorskie). Od marca 2014 r. adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

Publikacje: ostatnio monografia /Semantik der Leere in den deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah /(ukaże się w wydawnictwie Lang latem br.).