Dr Helmut Gross jest socjologiem i przedstawicielem do spraw współpracy z zagranicą Uniwersytetu Vechta, który to urząd sprawuje od 1977 roku; jest też koordynatorem wymiany i współpracy międzyuczelnianej. W roku 1990 Wyższa szkoła Pedagogiczna i ówczesny oddział Uniwersytetu Osnabrück w Vechcie podpisali porozumienie o współpracy; było to porozumienie o współpracy dwóch kierunków: filologii germańskiej i historii. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski jest najstarszym i największym partnerem Uniwersytetu w Vechcie. Na przestrzeni 10 lat obie uczelnie rozwijały stosunki partnerskie: wymiana studencka, lektorów, profesorów, współpraca z kierunkami matematyki, psychologii, pedagogiki, muzyki. Występy gościnne chórów uniwersyteckich w Vechcie i Zielonej Górze. Instytut Filologii Germańskiej razem z Uniwersytetem w Vechcie i Angers (Francja) jest od 1992 roku współorganizatorem Trójstronnego Kolokwium Germanistycznego. W chwili obecnej planuje się nawiązanie współpracy między politologią naszego uniwersytetu i politologią uniwersytetu w Vechcie. Chęć tej współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiany studenckiej zadeklarowali dyrektorzy obu instytutów Peter Nitschke (Vechta) i Bernadeta Nitschke (Zielona Góra), zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Helmut Gross przybył do Zielonej Góry również po to, by po zawiązaniu się Uniwersytetu Zielonogórskiego zorientować się o ewentualnym rozszerzeniu współpracy z nowymi kierunkami technicznymi, których nie było wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W dniu 21.02.2003 roku odbył się wykład dra Helmuta Grossa na temat "Über Mitgliedschaft in EU und NATO, allgemein und mit Blick auf Polen" ("Zagadnienie członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO w aspekcie przynależności Polski do tych organizacji").