W dniach 6.-9.10.2003 roku na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej UZ w Zielonej Górze przebywał z wizytą profesor dr hab. Hans-Werner Eroms z Uniwersytetu Passau - Niemcy.

Profesor Hans-Werner Eroms jest jednym z wybitnych i najbardziej znanych współczesnych niemieckich lingwistów.

Obecnie pracuje jako profesor germanistyki na Uniwersytecie w Passau, gdzie kieruje Zakładem Językoznawstwa Niemieckiego. Zainteresowania prof. Eromsa dotyczą przede wszystkim gramatyki języka niemieckiego zarówno w synchronicznym jak i diachronicznym aspekcie. Prof. H.-W. Eroms jest autorem wielu artykułów z gramatyki historycznej oraz historii języka niemieckiego. Liczne prace prof. H.-W. Eromsa dotyczą leksykologii, ortografii, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa, socjolingwistyki oraz polityki językowej.

Tematy wykładów wygłoszonych na Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiały:

  1. "Die Auxiliarverben im Mittelhochdeutschen" (Czasowniki pomocnicze w środkowowysokim języku niemieckim)
  2. "Stabilität und Wandel im deutschen Sprachsystem" (Komponenty stabilności i zmian w systemie języka niemieckiego)