Terminy / Termine:

  • 16.01.2007 (wtorek / Dienstag) / Aula H (budynek Neofilologii UZ / Neophilologicum, Al. Wojska Polskiego 71A)

    Przebieg uroczystości / Ablauf:

  • 16.00 Uhr Begrüßung der Gäste durch die Institutsleitung (Dr. Pawel Zimniak / Dr. Cezary Lipiński)
  • 16.05 Uhr Ansprache des Dekans der Humanistischen Fakultät Prof. Dr. Wojciech Strzyżewski
  • 16.10 Uhr Vortrag des Jubilars Prof. Dr. Louis Ferdinand Helbig
  • 16.40 Uhr Überreichung der Festschrift von Prof. Dr. Edward Białek und Prof. Dr. Detlef Haberland Gratulationen
  • 17.00 Uhr  Festliches Abendessen (Palmiarnia w budynku głównym, Al. Wojska Polskiego 69 / Palmenhaus im Hauptgebäude der Uni, Strasse: Al. Wojska Polskiego 69 - *tylko z imiennym zaproszeniem / nur unter Vorlage der Einladung)

gez. Dr. habil. Pawel Zimniak
Institutsdirektor gez. Dr. Cezary Lipiński
Stellvertretender Institutsdirektor Photogalerie

Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin prof. dr. hab. Louisa Ferdinanda Helbiga

Pan prof. dr hab. Louis Ferdinand Helbig obchodził siedemdziesiątą rocznicę urodzin 2 września 2005 r. Jubileusz ten był okazją do zorganizowania uroczystości okolicznościowych w Instytucie Filologii Germańskiej dnia 16 stycznia 2007, gdzie jubilat wykładał do 2004 i do dnia dzisiejszego pracuje naukowo. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz uniwersyteckich, Dziekan Wydziału Humanistycznego, goście z okolicznych polskich uniwersytetów (np. Uniwersytetu Wrocławskiego) jak również z zagranicznych uczelni (np. Uniwersytetu w Kolonii). W uroczystości wzięli licznie udział studenci filologii germańskiej. oraz pracownicy Instytutu, w tym także magistranci i doktoranci pana profesora.

Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UZ serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej z okazji 70-tych urodzin Pana Profesora Louisa Ferdinanda Helbiga, połączoną z jego wykładem gościnnym.

 

Uroczystość rozpoczął Zastępca Dyrektora Instytutu, dr Cezary Lipiński. W swoim laudatio dr Lipiński nakreślił krótko życiorys jak również rozwój naukowy badacza urodzonego w 1935 r. w Legnicy. Jubilatowi gratulacje złożył także Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ, podkreślając wkład pana profesora Helbiga w rozwój naukowy Instytutu Filologii Germańskiej, a tym samym Wydziału Humanistycznego jak i całej Uczelni.

Po wysłuchaniu przemówień i przyjęciu gratulacji prof. Helbig podziękował obecnym za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do wydawców tomu jubileuszowego, prof. Edwarda Białka i prof. Detlefa Haberlanda, jak również Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, dra hab. Pawła Zimniaka. Następnie odbył się wykład jubilata na temat: Poszukiwania: Czesław Miłosz a literatura niemiecka.

Jubilat wspomniał swoje pierwsze literackie spotkanie z polskim noblistą, kiedy to, krótko po maturze, przeczytał powieść Dolina Issy. Po krótkim wprowadzeniu w życie i twórczość Miłosza prof. Helbig rozważył recepcję wybranych dzieł literatury niemieckojęzycznej, m.in. Gerharda Hauptmanna, Franza Kafki i Tomasza Manna, przez Czesława Miłosza.

Po wykładzie nastąpiło przekazanie księgi pamiątkowej na ręce prof. dra hab. Louisa Ferdinanda Helbiga. Głos zabrali wydawcy książki, która ukazała się nakładem Wrocławskiego Wydawnictwa Oświatowego ATUT oraz Neisseverlag. Po krótkim przemówieniu prof. Białka i prof. Haberlanda wruszony Prof. Helbig odebrał tom z rąk wydawców.

Następnie życzenia mogli osobiście złożyć również pracownicy IFG UZ oraz studenci filologii germańskiej. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w Palmiarni Uniwersyteckiej, w której oprócz jubilata i jego małżonki, dr hab. Jutty Radczewski-Helbig, prof. UZ, udział wzięli Dziekan, wydawcy tomu oraz członkowie Rady Instytutu.

Piotr Krycki