Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 24 października 2013 r. o godz. 12.00 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się drugi z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)

Tytuł wykładu: Das Eigenleben der Sentenzen

Lesław Cirko, prof. zw. dr hab., germanista, językoznawca, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego. Stypendysta Fundacji Humboldta w latach 1996/97. Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowych projektach badawczych EuroGr@mm (2006-20013), GeWiss (2009-2013), a obecnie w trójstronnym międzynarodowym projekcie INTERDYSKURS (20013-2016), w którym uczestniczy także Uniwersytet Zielonogórski.Autor bądź współautor „Probleme der beschreibenden Grammatik des Deutschen“, „Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben“, „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, „Aspekte der Kommunikation: Argumentieren”, „Kookkurrenzanalyse der deutschen Gegenwartssprache“ i wielu artykułów na temat gramatyki opisowej, składni i morfologii języka niemieckiego.

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.