Grüne Berge   -   Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 

Dnia 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się szósty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł wykładu: Między tożsamością religijną a tożsamością narodową. „Polak-katolik” i „Niemiec- protestant”

Wykład odbędzie w języku polskim.

 

Prof. dr hab. Maria Wojtczak

Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od roku 1981 zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej UAM; od roku 2007 kierownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej; doktorat 1995 (Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej 1890-1918); habilitacja 2007 (Wyznania pisarek konwertytek 1850-1918); wielokrotna stypendystka DAAD (Berlin, Hanower, Literaturarchiv Marbach) oraz Österreichische Literaturgesellschaft Wien; zainteresowania badawcze: literatura niemiecka XIX wieku, literatura regionalna, literatura i religia, literatura trywialna; liczne wykłady gościnne m.in. w Wiedniu, Siegen, Görlitz, Mainz.