Dnia 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9.45 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się dwunasty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)

Tytuł wykładu: „Fachsprachen – Fachwissen – Fachtexte“

Wykład odbędzie w j. niemieckim.

gruczaProf. Dr. hab. Sambor Grucza, profesor zw. Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych, założyciel i opiekun naukowy Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej, Laboratorium Lingwistyki Korpusowej, Research Center for Communication Audit, Aviation Communication Research Center. Jest redaktorem naukowym czasopisma Lingwistyka Stosowana, Studia Naukowe, współredaktorem naukowym serii Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik oraz Studi@ Naukowe a także członkiem kilkunastu rad naukowych czasopism naukowych. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Intenationale Vereinigung für Germanistik, Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Germanistów oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Zainteresowania naukowe: lingwistyka stosowana, translatoryka i glottodydaktyka, komunikacja specjalistyczna, eyetracking. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz współautorem serii 35 podręczników do nauki języka niemieckiego w szkole Dein Deutsch.