Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak

Grüne Berge   -   Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 

Dnia 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się szósty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł wykładu: Między tożsamością religijną a tożsamością narodową. „Polak-katolik” i „Niemiec- protestant”

Wykład odbędzie w języku polskim.

 

Prof. dr hab. Maria Wojtczak

Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od roku 1981 zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej UAM; od roku 2007 kierownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej; doktorat 1995 (Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej 1890-1918); habilitacja 2007 (Wyznania pisarek konwertytek 1850-1918); wielokrotna stypendystka DAAD (Berlin, Hanower, Literaturarchiv Marbach) oraz Österreichische Literaturgesellschaft Wien; zainteresowania badawcze: literatura niemiecka XIX wieku, literatura regionalna, literatura i religia, literatura trywialna; liczne wykłady gościnne m.in. w Wiedniu, Siegen, Görlitz, Mainz.


 

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Hans-Heino Ewers

 Grüne Berge  - Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 Dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się piąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Zaproszony referent: prof. dr hab. Hans-Heino Ewers (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)

 Tytuł wykładu: 1914-2014: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur im Ersten Weltkrieg und über den Ersten Weltkrieg

Wykład odbędzie w j. niemieckim.

 

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers studierte Germanistik, Philosophie und Politologie an den Universitäten Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Nach seinem Abschluss in Frankfurt als Magister Artium 1973 wurde er ebendort 1976 promoviert.

Von 1978 bis 1984 war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Theodor Brüggemann, wo er an dessen Projekt zur Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur des späten 18. Jahrhunderts mitarbeitete.

1984 gehörte er zu den Gründern der „Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung“ (heute: Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) und wechselte zum Lehrstuhl von Kurt Wölfel an die Universität Bonn, wo er sich 1985 habilitierte. 1988 wurde er zum Oberassistent ernannt und folgte 1989 dem Ruf auf eine Professur für germanistische Literaturwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Ab Frühjahr 1990 ist er geschäftsführender Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung, Fachbereich 10 Neuere Philologien der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Prof. Ewers ist u.a. Mitherausgeber der Reihe „Jugendliteratur - Theorie und Praxis“ (Juventa Verlag, ab 1990), ab 1995 Mitherausgeber des Jahrbuches „Kinder- und Jugendliteraturforschung“ (Stuttgart: Metzler, ab 1995) sowie Initiator und Mitherausgeber der Reihe „Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte – Didaktik“ (Verlag Peter Lang, ab 1998).

 

 


 

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski i dr hab. Ryszard Wryk

Grüne Berge  -    Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się czwarty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszeni referenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN ) i dr hab. Ryszard Wryk – Prezes Wydawnictwa Nauka i Innowacje w Poznaniu

Tytuł wykładu / prezentacja monografii:

„Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo(Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, s. 421).

Wykład odbędzie się w j. polskim i niemieckim.

Prof. zw. dr. hab. Hubert Orłowski

jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wielokrotnym laureatem tytułu doctora honoris causa, kawalerem wielu polskich i niemieckich odznaczeń państwowych, wyróżnionym licznymi prestiżowymi nagrodami człowiekiem nauki. Jednak osiągnięcia prof. Orłowskiego znacząco wykraczają poza owych 18 monografii (w tym tak fundamentalne prace jak Literatura III Rzeszy czy Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit), 25 edycji tomów zbiorowych, 15 antologii literatury niemieckiej i ok. 460 artykułów, przy pomocy których usiłuje się zazwyczaj opisać twórczość poznańskiego badacza. Ten uznawany za najwybitniejszego znawcę polsko-niemieckich stosunków kulturowych uczony, czynił wiele dla przełamywania negatywnych stereotypów narodowych i pomyślności dialogu między przedstawicielami różnych kultur. Szczególną rolę w zbliżeniu Polaków i Niemców odgrywa założona i kierowana przez Huberta Orłowskiego unikatowa w skali europejskiej seria wydawnicza „Poznańska Biblioteka Niemiecka“, prezentująca wybitne prace humanistów niemieckich poświęcone ich refleksji nad własnym społeczeństwem i jego uwarunkowaniami.

Dr hab. Ryszard Wryk

stworzył w 1993 r. Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., którego do 30 kwietnia 2012 r. był dyrektorem. Pomysłodawca i redaktor naukowy serii wydawniczych Czas i Myśl, Poznańskie Słowniki Biograficzne, Poznańskie Studia Historyczne, Wielkopolska. Historia – Społeczeństwo – Kultura, w ramach których ukazało się kilkadziesiąt tomów. Od 2012 r. związany jest z utworzonym przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydawnictwem Nauka i Innowacje.             


  

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski

Grüne Berge  Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 5 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 11.15 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się trzeci z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski (UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN )

Tytuł wykładu: Poznańska Biblioteka Niemiecka – „Reaktywacja“

Wykład odbędzie w j. polskim i niemieckim.

Prof. zw. dr. hab. Hubert Orłowski

jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wielokrotnym laureatem tytułu doctora honoris causa, kawalerem wielu polskich i niemieckich odznaczeń państwowych, wyróżnionym licznymi prestiżowymi nagrodami człowiekiem nauki. Ministerialny zespół oceniający, przyznając mu w 2013 r. w uznaniu zasług i osiągnięć Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe polskie wyróżnienie naukowe, dostrzegł w prof. Orłowskim „jednego z najwybitniejszych polskich humanistów, autorytet w dziedzinie germanistyki, szeroko znany również poza granicami krajów niemieckojęzycznych”. „Ogromny dorobek naukowy i edytorski […] czyni [go] jedną z najważniejszych postaci germanistki światowej”. Jednak osiągnięcia prof. Orłowskiego znacząco wykraczają poza owych 18 monografii (w tym tak fundamentalne prace jak Literatura III Rzeszy czy Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit), 25 edycji tomów zbiorowych, 15 antologii literatury niemieckiej i ok. 460 artykułów, przy pomocy których usiłuje się zazwyczaj opisać twórczość poznańskiego badacza. Ten uznawany za najwybitniejszego znawcę polsko-niemieckich stosunków kulturowych uczony, czynił wiele dla przełamywania negatywnych stereotypów narodowych i pomyślności dialogu między przedstawicielami różnych kultur. Szczególną rolę w zbliżeniu Polaków i Niemców odgrywa założona i kierowana przez Huberta Orłowskiego unikatowa w skali europejskiej seria wydawnicza „Poznańska Biblioteka Niemiecka“, prezentująca wybitne prace humanistów niemieckich poświęcone ich refleksji nad własnym społeczeństwem i jego uwarunkowaniami.