Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. zw. dr hab. Sambor Grucza

Dnia 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9.45 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się dwunasty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)

Tytuł wykładu: „Fachsprachen – Fachwissen – Fachtexte“

Wykład odbędzie w j. niemieckim.

gruczaProf. Dr. hab. Sambor Grucza, profesor zw. Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych, założyciel i opiekun naukowy Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej, Laboratorium Lingwistyki Korpusowej, Research Center for Communication Audit, Aviation Communication Research Center. Jest redaktorem naukowym czasopisma Lingwistyka Stosowana, Studia Naukowe, współredaktorem naukowym serii Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik oraz Studi@ Naukowe a także członkiem kilkunastu rad naukowych czasopism naukowych. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Intenationale Vereinigung für Germanistik, Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Germanistów oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Zainteresowania naukowe: lingwistyka stosowana, translatoryka i glottodydaktyka, komunikacja specjalistyczna, eyetracking. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz współautorem serii 35 podręczników do nauki języka niemieckiego w szkole Dein Deutsch.


 

               

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Ewa Drewnowska-Vargáné

 

Grüne Berge - Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się dziesiąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge– Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Ewa Drewnowska-Vargáné (Uniwersytet Szeged / Węgry)

Tytuł wykładu:

Zum ,argumentativen Topos‘ als Tertium comarationis in einer sprach- und kulturkontrastiven Diskursanalyse

Wykład odbędzie w języku niemieckim.

Kurze biographische Angaben:

Prof. Dr. habil. Ewa Drewnowska-Vargáné, Dozentin am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik an der Universität Szeged (Ungarn), ist seit 2009 Leiterin des gleichnamigen Lehrstuhls. 2013 hat sie im Bereich der germanistischen Linguistik an der Universität Szeged habilitiert. Seit 2004 ist sie Mitglied des Herausgeberbeirats der Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung (bzf). Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied der Redaktion für Sprachwissenschaft des Jahrbuchs der ungarischen Germanistik (JuG). Sie ist Mitbegründerin und seit 2011 Mitherausgeberin der Reihe Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik  (SSGL)  im Verlag Peter Lang. Seit 2010 ist sie Mitglied des internationalen Forschungsprojektes Persuasionsstile in Europa an der Universität Helsinki.  Zu ihren Forschungsinteressen gehören Textgrammatik, Textlinguistik, kontrastive Textologie,  linguistische Diskursanalyse und Pressesprache. 

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Uta Itakura

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.15 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się dziewiąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent:

prof. dr hab. Uta Itakura (Nihon University / Japonia)

Tytuł wykładu:

Konvention und Flexibilität im Sprachgebrauch.
Deutsch und Japanisch im Vergleich“

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.


Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Leszek Żyliński

Grüne Berge   -   Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 

Dnia 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się siódmy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Leszek Żyliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tytuł wykładu: Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku.

 

Wykład odbędzie w języku polskim.

Prof. dr hab. Leszek Żyliński

kieruje Zakładem Literatury i Kultury Niemieckiej XIX i XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako jedyny Polak zasiada w Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (z wyboru), jest również członkiem licznych stowarzyszeń naukowych. Od 2001 roku członek jury nagrody literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego miast Torunia i Getyngi. Redaktor naukowy czasopisma „Litteraria Copernicana” oraz serii wydawniczej „Zrozumieć Niemcy” (Wydawnictwo ATUT, Wrocław). Ostatnio opublikował monografię „Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku” (Toruń 2012). Oprócz artykułów naukowych publikował eseje, przekłady z literatury niemieckiej i recenzje m.in. w takich pismach jak „Polityka”, „Więź”, „Borussia”, „Res Publica”, „Przegląd Polityczny”, „Przegląd Zachodni”, „Nowe Książki”.