Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej dla Pana Profesora Louisa Ferdinanda Helbiga połączona z wykładem gościnnym

Terminy / Termine:

 • 16.01.2007 (wtorek / Dienstag) / Aula H (budynek Neofilologii UZ / Neophilologicum, Al. Wojska Polskiego 71A)

  Przebieg uroczystości / Ablauf:

 • 16.00 Uhr Begrüßung der Gäste durch die Institutsleitung (Dr. Pawel Zimniak / Dr. Cezary Lipiński)
 • 16.05 Uhr Ansprache des Dekans der Humanistischen Fakultät Prof. Dr. Wojciech Strzyżewski
 • 16.10 Uhr Vortrag des Jubilars Prof. Dr. Louis Ferdinand Helbig
 • 16.40 Uhr Überreichung der Festschrift von Prof. Dr. Edward Białek und Prof. Dr. Detlef Haberland Gratulationen
 • 17.00 Uhr  Festliches Abendessen (Palmiarnia w budynku głównym, Al. Wojska Polskiego 69 / Palmenhaus im Hauptgebäude der Uni, Strasse: Al. Wojska Polskiego 69 - *tylko z imiennym zaproszeniem / nur unter Vorlage der Einladung)

gez. Dr. habil. Pawel Zimniak
Institutsdirektor gez. Dr. Cezary Lipiński
Stellvertretender Institutsdirektor Photogalerie

Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin prof. dr. hab. Louisa Ferdinanda Helbiga

Pan prof. dr hab. Louis Ferdinand Helbig obchodził siedemdziesiątą rocznicę urodzin 2 września 2005 r. Jubileusz ten był okazją do zorganizowania uroczystości okolicznościowych w Instytucie Filologii Germańskiej dnia 16 stycznia 2007, gdzie jubilat wykładał do 2004 i do dnia dzisiejszego pracuje naukowo. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz uniwersyteckich, Dziekan Wydziału Humanistycznego, goście z okolicznych polskich uniwersytetów (np. Uniwersytetu Wrocławskiego) jak również z zagranicznych uczelni (np. Uniwersytetu w Kolonii). W uroczystości wzięli licznie udział studenci filologii germańskiej. oraz pracownicy Instytutu, w tym także magistranci i doktoranci pana profesora.

Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UZ serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej z okazji 70-tych urodzin Pana Profesora Louisa Ferdinanda Helbiga, połączoną z jego wykładem gościnnym.

 

Uroczystość rozpoczął Zastępca Dyrektora Instytutu, dr Cezary Lipiński. W swoim laudatio dr Lipiński nakreślił krótko życiorys jak również rozwój naukowy badacza urodzonego w 1935 r. w Legnicy. Jubilatowi gratulacje złożył także Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ, podkreślając wkład pana profesora Helbiga w rozwój naukowy Instytutu Filologii Germańskiej, a tym samym Wydziału Humanistycznego jak i całej Uczelni.

Po wysłuchaniu przemówień i przyjęciu gratulacji prof. Helbig podziękował obecnym za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do wydawców tomu jubileuszowego, prof. Edwarda Białka i prof. Detlefa Haberlanda, jak również Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, dra hab. Pawła Zimniaka. Następnie odbył się wykład jubilata na temat: Poszukiwania: Czesław Miłosz a literatura niemiecka.

Jubilat wspomniał swoje pierwsze literackie spotkanie z polskim noblistą, kiedy to, krótko po maturze, przeczytał powieść Dolina Issy. Po krótkim wprowadzeniu w życie i twórczość Miłosza prof. Helbig rozważył recepcję wybranych dzieł literatury niemieckojęzycznej, m.in. Gerharda Hauptmanna, Franza Kafki i Tomasza Manna, przez Czesława Miłosza.

Po wykładzie nastąpiło przekazanie księgi pamiątkowej na ręce prof. dra hab. Louisa Ferdinanda Helbiga. Głos zabrali wydawcy książki, która ukazała się nakładem Wrocławskiego Wydawnictwa Oświatowego ATUT oraz Neisseverlag. Po krótkim przemówieniu prof. Białka i prof. Haberlanda wruszony Prof. Helbig odebrał tom z rąk wydawców.

Następnie życzenia mogli osobiście złożyć również pracownicy IFG UZ oraz studenci filologii germańskiej. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w Palmiarni Uniwersyteckiej, w której oprócz jubilata i jego małżonki, dr hab. Jutty Radczewski-Helbig, prof. UZ, udział wzięli Dziekan, wydawcy tomu oraz członkowie Rady Instytutu.

Piotr Krycki


Wykład prof. dr hab. Hansa-Wernera Eromsa

W dniach 6.-9.10.2003 roku na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej UZ w Zielonej Górze przebywał z wizytą profesor dr hab. Hans-Werner Eroms z Uniwersytetu Passau - Niemcy.

Profesor Hans-Werner Eroms jest jednym z wybitnych i najbardziej znanych współczesnych niemieckich lingwistów.

Obecnie pracuje jako profesor germanistyki na Uniwersytecie w Passau, gdzie kieruje Zakładem Językoznawstwa Niemieckiego. Zainteresowania prof. Eromsa dotyczą przede wszystkim gramatyki języka niemieckiego zarówno w synchronicznym jak i diachronicznym aspekcie. Prof. H.-W. Eroms jest autorem wielu artykułów z gramatyki historycznej oraz historii języka niemieckiego. Liczne prace prof. H.-W. Eromsa dotyczą leksykologii, ortografii, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa, socjolingwistyki oraz polityki językowej.

Tematy wykładów wygłoszonych na Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiały:

 1. "Die Auxiliarverben im Mittelhochdeutschen" (Czasowniki pomocnicze w środkowowysokim języku niemieckim)
 2. "Stabilität und Wandel im deutschen Sprachsystem" (Komponenty stabilności i zmian w systemie języka niemieckiego)

 


Wykłady gościnne: prof. Wolfgang Gast, prof. Carsten Gansel, dr Karl Bauer

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza na wykłady gościnne

 • czwartek (19.05.) - 10.00 - 13.15

prof. Wolfgang Gast (Uniwersytet w Gießen): Fontanes "Effi Briest" - 4 Möglichkeiten einen Roman zu verfilmen

 • piątek (20.05) 10.00 - 11.30

prof. Carsten Gansel (Uniwersytet w Gießen): Zwischen Poproman und Kindheitserinnerung - Zu Entwicklungen in der deutschen Gegenwartsliteratur

 • piątek (20.05) 11.45 - 13.15

dr Karl Bauer (Uniwersytet w Gießen): Zur Darstellung des Holocaust in der deutschen (Kinder- und Jugend)Literatur

 • Wykłady odbędą się w Auli C w Budynku Głównym Kampusu B.


Wykłady prof. dr hab. Elizavety Kotorowej

Prof. dr hab. Elizaveta Kotorowa ukończyła filologię germańską w 1976 roku i została asystentką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Tomsku. Tytuł doktora uzyskała w 1983 roku pracą Metaphorik im Wörterbuch und im Text. Vergleichende Analyse der übertragenden Bedeutungen in der russischen und in der deutschen Sprache, a w 1998 roku została mianowana doktorem habilitowanym na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosova. W 2000 roku Ministerstwo Oświaty przyznało jej naukowy tytuł profesora. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz pracowała nad licznymi projektami naukowymi m.in. na Freie Universität w Berlinie oraz Uniwersytecie Humbolda w Berlinie, Udiner Universität we Włoszech, University of California Santa Barbara w USA. W centrum jej zainteresowań i badań naukowych znajdują się między innymi: językoznawstwo, leksykologia, metodyka oraz fonetyka W swoim dorobku naukowym posiada oprócz wielu publikacji również takie monografie jak: Der Begriff der zwischensprachlichen Äquivalenz in den semantischen Theorien, Tomsk: Pädagogische Universität Tomsk, 1997 oraz Zwischensprachliche Äquivalenz in der lexikalischen Semantik: Eine vergleichende Studie des Russischen und des Deutschen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1998. Na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej gościła ostatnio również w naszym Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie wygłosiła dwa wykłady na temat: Prototypische Prinzipien in der Organisation des Lexikons (am Beispiel des Deutschen) oraz Besonderheiten der Realisierung der Kategorien "Genus" und "Belebtheit/ Unbelebtheit" in der deutschen Sprache.