Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. zw. dr hab. Lesław Cirko

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 24 października 2013 r. o godz. 12.00 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się drugi z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)

Tytuł wykładu: Das Eigenleben der Sentenzen

Lesław Cirko, prof. zw. dr hab., germanista, językoznawca, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego. Stypendysta Fundacji Humboldta w latach 1996/97. Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowych projektach badawczych EuroGr@mm (2006-20013), GeWiss (2009-2013), a obecnie w trójstronnym międzynarodowym projekcie INTERDYSKURS (20013-2016), w którym uczestniczy także Uniwersytet Zielonogórski.Autor bądź współautor „Probleme der beschreibenden Grammatik des Deutschen“, „Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben“, „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, „Aspekte der Kommunikation: Argumentieren”, „Kookkurrenzanalyse der deutschen Gegenwartssprache“ i wielu artykułów na temat gramatyki opisowej, składni i morfologii języka niemieckiego.

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

 


Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 21 października 2013 r. o godz. 9.45 w auli I Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się pierwszy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda (Uniwersytet Tsukuba, Japonia)

Tytuł wykładu: „bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktuelle Verbbildungen im Deutschen aus sprachhistorischer Perspektive” (bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktualne słowotwórstwo w języku niemieckim z punktu widzenia historii języka).

Prelegent jest profesorem w Graduate School of Human and Social Science Uniwersytetu w Tsukubie (Japonia), Stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Niemcy). Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w RFN (na Uniwersytetach w Passau i Berlinie). Jest autorem wielu publikacji z zakresu językoznawstwa niemieckiego, historii języków germańskich, gramatyki opisowej i historycznej, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa współczesnego i historycznego.

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

 


Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej dla Pana Profesora Louisa Ferdinanda Helbiga połączona z wykładem gościnnym

Terminy / Termine:

  • 16.01.2007 (wtorek / Dienstag) / Aula H (budynek Neofilologii UZ / Neophilologicum, Al. Wojska Polskiego 71A)

    Przebieg uroczystości / Ablauf:

  • 16.00 Uhr Begrüßung der Gäste durch die Institutsleitung (Dr. Pawel Zimniak / Dr. Cezary Lipiński)
  • 16.05 Uhr Ansprache des Dekans der Humanistischen Fakultät Prof. Dr. Wojciech Strzyżewski
  • 16.10 Uhr Vortrag des Jubilars Prof. Dr. Louis Ferdinand Helbig
  • 16.40 Uhr Überreichung der Festschrift von Prof. Dr. Edward Białek und Prof. Dr. Detlef Haberland Gratulationen
  • 17.00 Uhr  Festliches Abendessen (Palmiarnia w budynku głównym, Al. Wojska Polskiego 69 / Palmenhaus im Hauptgebäude der Uni, Strasse: Al. Wojska Polskiego 69 - *tylko z imiennym zaproszeniem / nur unter Vorlage der Einladung)

gez. Dr. habil. Pawel Zimniak
Institutsdirektor gez. Dr. Cezary Lipiński
Stellvertretender Institutsdirektor Photogalerie

Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin prof. dr. hab. Louisa Ferdinanda Helbiga

Pan prof. dr hab. Louis Ferdinand Helbig obchodził siedemdziesiątą rocznicę urodzin 2 września 2005 r. Jubileusz ten był okazją do zorganizowania uroczystości okolicznościowych w Instytucie Filologii Germańskiej dnia 16 stycznia 2007, gdzie jubilat wykładał do 2004 i do dnia dzisiejszego pracuje naukowo. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz uniwersyteckich, Dziekan Wydziału Humanistycznego, goście z okolicznych polskich uniwersytetów (np. Uniwersytetu Wrocławskiego) jak również z zagranicznych uczelni (np. Uniwersytetu w Kolonii). W uroczystości wzięli licznie udział studenci filologii germańskiej. oraz pracownicy Instytutu, w tym także magistranci i doktoranci pana profesora.

Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UZ serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej z okazji 70-tych urodzin Pana Profesora Louisa Ferdinanda Helbiga, połączoną z jego wykładem gościnnym.

 

Uroczystość rozpoczął Zastępca Dyrektora Instytutu, dr Cezary Lipiński. W swoim laudatio dr Lipiński nakreślił krótko życiorys jak również rozwój naukowy badacza urodzonego w 1935 r. w Legnicy. Jubilatowi gratulacje złożył także Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ, podkreślając wkład pana profesora Helbiga w rozwój naukowy Instytutu Filologii Germańskiej, a tym samym Wydziału Humanistycznego jak i całej Uczelni.

Po wysłuchaniu przemówień i przyjęciu gratulacji prof. Helbig podziękował obecnym za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do wydawców tomu jubileuszowego, prof. Edwarda Białka i prof. Detlefa Haberlanda, jak również Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, dra hab. Pawła Zimniaka. Następnie odbył się wykład jubilata na temat: Poszukiwania: Czesław Miłosz a literatura niemiecka.

Jubilat wspomniał swoje pierwsze literackie spotkanie z polskim noblistą, kiedy to, krótko po maturze, przeczytał powieść Dolina Issy. Po krótkim wprowadzeniu w życie i twórczość Miłosza prof. Helbig rozważył recepcję wybranych dzieł literatury niemieckojęzycznej, m.in. Gerharda Hauptmanna, Franza Kafki i Tomasza Manna, przez Czesława Miłosza.

Po wykładzie nastąpiło przekazanie księgi pamiątkowej na ręce prof. dra hab. Louisa Ferdinanda Helbiga. Głos zabrali wydawcy książki, która ukazała się nakładem Wrocławskiego Wydawnictwa Oświatowego ATUT oraz Neisseverlag. Po krótkim przemówieniu prof. Białka i prof. Haberlanda wruszony Prof. Helbig odebrał tom z rąk wydawców.

Następnie życzenia mogli osobiście złożyć również pracownicy IFG UZ oraz studenci filologii germańskiej. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w Palmiarni Uniwersyteckiej, w której oprócz jubilata i jego małżonki, dr hab. Jutty Radczewski-Helbig, prof. UZ, udział wzięli Dziekan, wydawcy tomu oraz członkowie Rady Instytutu.

Piotr Krycki


Wykład prof. dr hab. Hansa-Wernera Eromsa

W dniach 6.-9.10.2003 roku na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej UZ w Zielonej Górze przebywał z wizytą profesor dr hab. Hans-Werner Eroms z Uniwersytetu Passau - Niemcy.

Profesor Hans-Werner Eroms jest jednym z wybitnych i najbardziej znanych współczesnych niemieckich lingwistów.

Obecnie pracuje jako profesor germanistyki na Uniwersytecie w Passau, gdzie kieruje Zakładem Językoznawstwa Niemieckiego. Zainteresowania prof. Eromsa dotyczą przede wszystkim gramatyki języka niemieckiego zarówno w synchronicznym jak i diachronicznym aspekcie. Prof. H.-W. Eroms jest autorem wielu artykułów z gramatyki historycznej oraz historii języka niemieckiego. Liczne prace prof. H.-W. Eromsa dotyczą leksykologii, ortografii, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa, socjolingwistyki oraz polityki językowej.

Tematy wykładów wygłoszonych na Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiały:

  1. "Die Auxiliarverben im Mittelhochdeutschen" (Czasowniki pomocnicze w środkowowysokim języku niemieckim)
  2. "Stabilität und Wandel im deutschen Sprachsystem" (Komponenty stabilności i zmian w systemie języka niemieckiego)