Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Uta Itakura

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.15 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się dziewiąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent:

prof. dr hab. Uta Itakura (Nihon University / Japonia)

Tytuł wykładu:

Konvention und Flexibilität im Sprachgebrauch.
Deutsch und Japanisch im Vergleich“

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.


Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Leszek Żyliński

Grüne Berge   -   Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 

Dnia 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się siódmy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Leszek Żyliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tytuł wykładu: Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku.

 

Wykład odbędzie w języku polskim.

Prof. dr hab. Leszek Żyliński

kieruje Zakładem Literatury i Kultury Niemieckiej XIX i XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako jedyny Polak zasiada w Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (z wyboru), jest również członkiem licznych stowarzyszeń naukowych. Od 2001 roku członek jury nagrody literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego miast Torunia i Getyngi. Redaktor naukowy czasopisma „Litteraria Copernicana” oraz serii wydawniczej „Zrozumieć Niemcy” (Wydawnictwo ATUT, Wrocław). Ostatnio opublikował monografię „Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku” (Toruń 2012). Oprócz artykułów naukowych publikował eseje, przekłady z literatury niemieckiej i recenzje m.in. w takich pismach jak „Polityka”, „Więź”, „Borussia”, „Res Publica”, „Przegląd Polityczny”, „Przegląd Zachodni”, „Nowe Książki”.


 

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak

Grüne Berge   -   Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 

Dnia 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się szósty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł wykładu: Między tożsamością religijną a tożsamością narodową. „Polak-katolik” i „Niemiec- protestant”

Wykład odbędzie w języku polskim.

 

Prof. dr hab. Maria Wojtczak

Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od roku 1981 zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej UAM; od roku 2007 kierownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej; doktorat 1995 (Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej 1890-1918); habilitacja 2007 (Wyznania pisarek konwertytek 1850-1918); wielokrotna stypendystka DAAD (Berlin, Hanower, Literaturarchiv Marbach) oraz Österreichische Literaturgesellschaft Wien; zainteresowania badawcze: literatura niemiecka XIX wieku, literatura regionalna, literatura i religia, literatura trywialna; liczne wykłady gościnne m.in. w Wiedniu, Siegen, Görlitz, Mainz.


 

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Hans-Heino Ewers

 Grüne Berge  - Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

 Dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się piąty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Zaproszony referent: prof. dr hab. Hans-Heino Ewers (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)

 Tytuł wykładu: 1914-2014: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur im Ersten Weltkrieg und über den Ersten Weltkrieg

Wykład odbędzie w j. niemieckim.

 

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers studierte Germanistik, Philosophie und Politologie an den Universitäten Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Nach seinem Abschluss in Frankfurt als Magister Artium 1973 wurde er ebendort 1976 promoviert.

Von 1978 bis 1984 war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Theodor Brüggemann, wo er an dessen Projekt zur Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur des späten 18. Jahrhunderts mitarbeitete.

1984 gehörte er zu den Gründern der „Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung“ (heute: Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) und wechselte zum Lehrstuhl von Kurt Wölfel an die Universität Bonn, wo er sich 1985 habilitierte. 1988 wurde er zum Oberassistent ernannt und folgte 1989 dem Ruf auf eine Professur für germanistische Literaturwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Ab Frühjahr 1990 ist er geschäftsführender Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung, Fachbereich 10 Neuere Philologien der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Prof. Ewers ist u.a. Mitherausgeber der Reihe „Jugendliteratur - Theorie und Praxis“ (Juventa Verlag, ab 1990), ab 1995 Mitherausgeber des Jahrbuches „Kinder- und Jugendliteraturforschung“ (Stuttgart: Metzler, ab 1995) sowie Initiator und Mitherausgeber der Reihe „Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte – Didaktik“ (Verlag Peter Lang, ab 1998).