Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski i dr hab. Ryszard Wryk

Grüne Berge  -    Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się czwarty z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszeni referenci: prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN ) i dr hab. Ryszard Wryk – Prezes Wydawnictwa Nauka i Innowacje w Poznaniu

Tytuł wykładu / prezentacja monografii:

„Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo(Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, s. 421).

Wykład odbędzie się w j. polskim i niemieckim.

Prof. zw. dr. hab. Hubert Orłowski

jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wielokrotnym laureatem tytułu doctora honoris causa, kawalerem wielu polskich i niemieckich odznaczeń państwowych, wyróżnionym licznymi prestiżowymi nagrodami człowiekiem nauki. Jednak osiągnięcia prof. Orłowskiego znacząco wykraczają poza owych 18 monografii (w tym tak fundamentalne prace jak Literatura III Rzeszy czy Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit), 25 edycji tomów zbiorowych, 15 antologii literatury niemieckiej i ok. 460 artykułów, przy pomocy których usiłuje się zazwyczaj opisać twórczość poznańskiego badacza. Ten uznawany za najwybitniejszego znawcę polsko-niemieckich stosunków kulturowych uczony, czynił wiele dla przełamywania negatywnych stereotypów narodowych i pomyślności dialogu między przedstawicielami różnych kultur. Szczególną rolę w zbliżeniu Polaków i Niemców odgrywa założona i kierowana przez Huberta Orłowskiego unikatowa w skali europejskiej seria wydawnicza „Poznańska Biblioteka Niemiecka“, prezentująca wybitne prace humanistów niemieckich poświęcone ich refleksji nad własnym społeczeństwem i jego uwarunkowaniami.

Dr hab. Ryszard Wryk

stworzył w 1993 r. Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., którego do 30 kwietnia 2012 r. był dyrektorem. Pomysłodawca i redaktor naukowy serii wydawniczych Czas i Myśl, Poznańskie Słowniki Biograficzne, Poznańskie Studia Historyczne, Wielkopolska. Historia – Społeczeństwo – Kultura, w ramach których ukazało się kilkadziesiąt tomów. Od 2012 r. związany jest z utworzonym przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydawnictwem Nauka i Innowacje.             


  

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski

Grüne Berge  Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - Grünberger Germanistische Treffen

Dnia 5 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 11.15 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się trzeci z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne BergeZielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski (UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN )

Tytuł wykładu: Poznańska Biblioteka Niemiecka – „Reaktywacja“

Wykład odbędzie w j. polskim i niemieckim.

Prof. zw. dr. hab. Hubert Orłowski

jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wielokrotnym laureatem tytułu doctora honoris causa, kawalerem wielu polskich i niemieckich odznaczeń państwowych, wyróżnionym licznymi prestiżowymi nagrodami człowiekiem nauki. Ministerialny zespół oceniający, przyznając mu w 2013 r. w uznaniu zasług i osiągnięć Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe polskie wyróżnienie naukowe, dostrzegł w prof. Orłowskim „jednego z najwybitniejszych polskich humanistów, autorytet w dziedzinie germanistyki, szeroko znany również poza granicami krajów niemieckojęzycznych”. „Ogromny dorobek naukowy i edytorski […] czyni [go] jedną z najważniejszych postaci germanistki światowej”. Jednak osiągnięcia prof. Orłowskiego znacząco wykraczają poza owych 18 monografii (w tym tak fundamentalne prace jak Literatura III Rzeszy czy Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit), 25 edycji tomów zbiorowych, 15 antologii literatury niemieckiej i ok. 460 artykułów, przy pomocy których usiłuje się zazwyczaj opisać twórczość poznańskiego badacza. Ten uznawany za najwybitniejszego znawcę polsko-niemieckich stosunków kulturowych uczony, czynił wiele dla przełamywania negatywnych stereotypów narodowych i pomyślności dialogu między przedstawicielami różnych kultur. Szczególną rolę w zbliżeniu Polaków i Niemców odgrywa założona i kierowana przez Huberta Orłowskiego unikatowa w skali europejskiej seria wydawnicza „Poznańska Biblioteka Niemiecka“, prezentująca wybitne prace humanistów niemieckich poświęcone ich refleksji nad własnym społeczeństwem i jego uwarunkowaniami.

               


Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. zw. dr hab. Lesław Cirko

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 24 października 2013 r. o godz. 12.00 w auli K Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się drugi z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)

Tytuł wykładu: Das Eigenleben der Sentenzen

Lesław Cirko, prof. zw. dr hab., germanista, językoznawca, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego. Stypendysta Fundacji Humboldta w latach 1996/97. Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowych projektach badawczych EuroGr@mm (2006-20013), GeWiss (2009-2013), a obecnie w trójstronnym międzynarodowym projekcie INTERDYSKURS (20013-2016), w którym uczestniczy także Uniwersytet Zielonogórski.Autor bądź współautor „Probleme der beschreibenden Grammatik des Deutschen“, „Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben“, „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, „Aspekte der Kommunikation: Argumentieren”, „Kookkurrenzanalyse der deutschen Gegenwartssprache“ i wielu artykułów na temat gramatyki opisowej, składni i morfologii języka niemieckiego.

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

 


Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne - referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda

Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne / Grünberger germanistische Treffen

Dnia 21 października 2013 r. o godz. 9.45 w auli I Budynku A-20 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71A odbędzie się pierwszy z zaplanowanej serii wykładów gościnnych polskich i zagranicznych badaczy w zakresie filologii germańskiej i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego „Grüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne” organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszony referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda (Uniwersytet Tsukuba, Japonia)

Tytuł wykładu: „bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktuelle Verbbildungen im Deutschen aus sprachhistorischer Perspektive” (bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktualne słowotwórstwo w języku niemieckim z punktu widzenia historii języka).

Prelegent jest profesorem w Graduate School of Human and Social Science Uniwersytetu w Tsukubie (Japonia), Stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Niemcy). Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w RFN (na Uniwersytetach w Passau i Berlinie). Jest autorem wielu publikacji z zakresu językoznawstwa niemieckiego, historii języków germańskich, gramatyki opisowej i historycznej, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa współczesnego i historycznego.

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.