Dyrekcja i Pracownicy Instytutu

Adres

Instytut Filologii Germańskiej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
pokój nr 1
/ +48 68 328 31 45
/ +48 789 44 20 34
sekretariat@ifg.uz.zgora.pl