Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego

Główne kierunki badań

deZakład powstał w 2006 roku w wyniku reformy zakładów lingwistycznych w IFG. Główne kierunki badań prowadzonych w Zakładzie to:

  • geneza języka i historia jego rozwoju na przykładzie języka niemieckiego z uwzględnieniem innych języków germańskich i indoeuropejskich.
  • teoria zmian językowych i ich analiza na różnych płaszczyznach języka: fonologia, słownictwo (w tym słowotwórstwo), morfologia, składnia, dyskurs, grafematyka.
  • dialektologia języka niemieckiego i badania nad problemami współdziałania między różnymi odmianami języka w ramach jego paradygmatu funkcjonalnego.
  • badania nad historyczno-porównawczym korpusem tekstów germańsko-słowiańskich.
  • analiza, w tym porównawcza, różnych typów tekstu we współczesnym języku niemieckim oraz na wcześniejszych etapach jego rozwoju.
  • wybrane aspekty etymologii i teorii nominacji w jej ujęciu historycznym.
  • stereotypy w języku i kulturze na przykładzie tekstów pracy polskiej i niemieckiej.