prof. dr hab. Michaił Kotin - Kierownik Zakładu

M.Kotin
 pokój nr 230 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
mkotin@poczta.onet.pl, michailkotin1@gmail.com
Publikacje
Prowadzone zajęcia
historia języka niemieckiego; gramatyka opisowa języka niemieckiego; semiotyka; językoznawstwo ogólne; metodologia badań lingwistycznych; wykład monograficzny z językoznawstwa; seminaria magisterskie z morfologii i składni języka niemieckiego w synchronicznym i diachronicznym aspekcie oraz ze słowotwórstwa, semantyki historycznej i teorii nominacji
Dyscyplina naukowa
  • językoznawstwo ogólne,
  • germańskie i porównawcze;
  • historia języków germańskich;
  • teoria zmian językowych;
  • filozofia języka