prof. UZ dr hab. Marek Biszczanik

Marek Biszczanik okładka 2018
pokój nr 230 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
marek-biszczanik@wp.pl
Publikacje
Prowadzone zajęcia
historia języka niemieckiego, językoznawstwo ogólne, gramatyka praktyczna, eseistyka naukowa, seminarium magisterskie
Dyscyplina naukowa
  • historia języka niemieckiego,
  • język średnio-wysoko-niemiecki i wczesno-nowo-wysoko-niemiecki,
  • paleografia