prof. UZ dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt

J.D.Burkhardt
 pokój nr 231 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
j-r.burkhardt@t-online.de
Publikacje
Prowadzone zajęcia
językoznawstwo ogólne, leksykologia, gramatyka konfrontatywna, zajęcia specjalizacyjne z pragmalingwistyki
Dyscyplina naukowa
  • analiza dyskursu, politolingwistyka,
  • analiza stereotypów,
  • komunikacja interkulturowa oraz badanie tekstów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowożytnych kronik miejskich