Adres

Instytut Filologii Germańskiej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
pokój nr 1/sekretariat
/ +48 789 44 20 35
sekretariat@ifg.uz.zgora.pl
Dziekanat (sprawy studenckie):
+48 68 328 32 64
+48 68 328 31 31
dziekanat@wh.uz.zgora.pl (podania)