dr Bogumiła Husak

B.Husak
 pokój nr 230 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
b.husak-pikula@ifg.uz.zgora.pl
Publikacje, Pełny wykaz publikacji
Prowadzone zajęcia

gramatyka opisowa, ćwiczenia przekładowe, gramatyka konfrontatywna, lektorat z języka niemieckiego dla studentów filologii angielskiej, praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna, ćwiczenia: słuchanie , czytanie, pisanie), seminaria dyplomowe

Dyscyplina naukowa
  • językoznawstwo (gramatyka opisowa, językoznawstwo porównawcze, leksykologia)
  • translatorska