prof. dr hab. Elizaveta Kotorova - Kierownik Zakładu

E.Kotorova
 pokój nr 232 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
e.kotorova@gmail.com
Publikacje
Prowadzone zajęcia
leksykologia współczesnego języka niemieckiego, fonetyka i fonologia j. niemieckiego, metody analizy lingwistycznej, pragmalingwistyka i teoria komunikacji, językoznawstwo
Dyscyplina naukowa
  • semantyka leksykalna,
  • lingwistyka kognitywna,
  • teoria ekwiwalencji, pragmatyka iteoria komunikacji,
  • kontrastywna lingwistyka języka niemieckiego i rosyjskiego,
  • typologia ogólna i porównawcza