dr Tadeusz Zuchewicz

 

T.Zuchewicz
pokój nr  232 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
T.Zuchewicz@ifg.uz.zgora.pl
Publikacje
Prowadzone zajęcia
dydaktyka języka niemieckiego, teoria uczenia się i nauczania języków obcych, pisanie kreatywne, eseistyka naukowa
Dyscyplina naukowa
  • glottodydaktyka
  • nauki kognitywne w kontekście procesu generowania tekstu pisanego (empirische Schreibforschung)