dr Piotr Bartelik

Piotr Bartelik
pokój nr 6 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
piotr.bartelik@op.pl
Publikacje
Prowadzone zajęcia
gramatyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa
Dyscyplina naukowa
gramatyka konfrontatywna polsko-niemiecka, gramatykalizacja, diachroniczne i synchroniczne badania języka kaszubskiego