Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Główne kierunki badań

de

Zakład powstał w 2019 roku w wyniku reformy zakładów lingwistycznych w IFG. Główne kierunki badań prowadzonych w Zakładzie to:

- gramatyka języka niemieckiego, w tym w aspekcie historycznym i porównawczym, z uwzględnieniem teorii zmian językowych i kontaktów językowych
- fonetyka i fonologia języka niemieckiego z uwzględnieniem rozwoju historycznego systemu dźwięków i ich odzwierciedlenia w pisowni (badania grafematyczne). 
- leksykologia i leksykografia, słowotwórstwo, etymologia, w tym badania kontrastywne nad słownictwem języków germańskich i słowiańskich 
- lingwistyka tekstu i dyskursu, w tym w aspekcie kulturoznawczym
- pragmatyka i teoria komunikacji, w tym w aspekcie porównawczym