O Instytucie

dr Piotr Bartelik

Piotr Bartelik
pokój nr 6 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
piotr.bartelik@op.pl
Publikacje
Prowadzone zajęcia
gramatyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa
Dyscyplina naukowa
gramatyka konfrontatywna polsko-niemiecka, gramatykalizacja, diachroniczne i synchroniczne badania języka kaszubskiego 

Adres

Instytut Filologii Germańskiej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
pokój nr 1
/ +48 68 328 31 46
/ +48 789 44 20 35
sekretariat@ifg.uz.zgora.pl