Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

Główne kierunki badań

de

Działalność naukowa w Zakładzie Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego wieku obejmuje problemy kultury krajów niemieckojęzycznych oraz piśmiennictwa niemieckojęzycznego od początku po drugą połowę XX w. Problematyka badawcza dotyczy przy tym kwestii gatunkowych (np. literatura kryminalna), tematycznych (np. literatura dla dzieci i młodzieży), biograficznych (np. Angelus Silesius, Carl Wilhelm Salice-Contessa, Carl Hauptmann, Hans Fallada), przestrzennych (np. przestrzeń miejska, Śląsk) i in. Szczególnie istotne dla profilu zakładu jest szerokie interdyscyplinarne spojrzenie na rozmaite formy piśmiennictwa jako przejawy kultury.

Zasadnicze badania członków zakładu koncentrują się wokół:

  • komparatystyki literackiej
  • kultury pamięci
  • literatury i kultury regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska)
  • recepcji literackiej
  • mistyki (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska)
  • zagadnień narratologicznych
  • dydaktyki literatury (w tym literatury dla dzieci i młodzieży)
  • poetyki przestrzeni