Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego

Główne kierunki badań

de

Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego powstał w wyniku połączenia Zakładu Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego z Zakładem Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów. Po swoich poprzednikach dziedziczy on szerokie spektrum interdyscyplinarnych badań na styku literatury i szeroko pojętej kultury krajów niemieckojęzycznych. Obejmują one w szczególności kwestie historyczno-literackie od średniowiecza do czasów najnowszych, zagadnienia gatunkowe, studia biograficzne, analizy problemowe itp. Obszarami badań szczególnie istotnymi z punktu widzenia aktualnych eksploracji naukowych członków zakładu są:

  • komparatystyka i imagologia literacka,
  • kultury pamięci i zagadnienie tożsamości w literaturze,
  • poetyki regionalizmu (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska),
  • narratologia,
  • badania medioznawcze,
  • problemy przestrzeni literackiej,
  • mistyka,
  • literatura i kultura popularna,
  • elementy antropologii literatury (zwłaszcza zagadnienie recepcji),
  • literatura kobieca.