dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ - Kierownik Zakładu

C.Lipinski
pokój nr 229 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej.
C.Lipinski@ifg.uz.zgora.pl
Publikacje, Pełny wykaz publikacji
Prowadzone zajęcia
historia literatury niemieckiej, komparatystyka, dydaktyka literatury
Dyscyplina naukowa
  • mistyka niemiecka
  • literatura śląska
  • literatura niemieckiego romantyzmu

Materiały dydaktyczne