dr Andriej Kotin

C.Lipinski
 pokój nr 235 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
 andriejkotin@gmail.com
Publikacje
Prowadzone zajęcia
literatura i pamięć, ćwiczenia tekstowe, konwersacje, sprawności zintegrowane, historia literatury
Dyscyplina naukowa
  • literatura niemiecka XX./XXI. wieku
  • literatura dla dzieci i młodzieży
  • dydaktyka literatury
  • media
  • prace dotyczące wybranych autorów: np. Peter Härtling, Josef Holub, Hans Fallada
  • pamięć
  • kultura pamięci